Drinkbaar water uit lucht

Onderzoekers vangen drinkbaar water uit lucht

Wereldwijd hebben miljoenen mensen een tekort aan schoon drinkwater. Amerikaanse onderzoekers hopen dit watertekort op te lossen door water uit de atmosfeer te halen met een beetje zonlicht en een speciaal materiaal: een Metaal-Organisch Framework (MOF).

Je kunt ze op veel verschillende manieren maken en gebruiken, maar de basis van Metaal-Organische Frameworks is altijd hetzelfde: een metalen geraamte (framework) waar onderzoekers organische moleculen aan verbinden. Op deze manier ontstaat er een open structuur, ongeveer zoals een spons. Afhankelijk van welke organische moleculen je gebruikt, laat je het MOF een reactie versnellen, gebruik je het als een filter of zorg je dat het bepaalde stoffen detecteert.

Omar Yaghi van de Universiteit van Berkeley en Evelyn Wang van MIT hebben nu een MOF gemaakt dat water uit lucht haalt. Ze gebruikten hiervoor de zogenoemde MOF-801, een geraamte van zirkonium met daartussen fumaraat-moleculen (C4H2O4). “Van deze MOF wisten we al dat het goed water op kon nemen”, legt Wang uit. “Maar of het water ook weer los kon komen was nog onbekend. En dat is natuurlijk wel nodig als je het uiteindelijk wil drinken.”

[Lees hier verder]

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags | Reageren uitgeschakeld

Van het waterforum

Succesvolle tests voor grootschalig winnen alginaat uit afvalwater

Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe worden momenteel succesvolle tests uitgevoerd om op grote schaal alginaat te kunnen winnen uit slib dat achterblijft bij het zuiveren van afvalwater met de zuiveringstechnologie Nereda. Dit NEO-alginaat – een acroniem van ‘NEreda Opgewekt’ – is een stof met unieke eigenschappen en veelbelovende hoogwaardige toepassingen. 

[Lees hier verder]

Staatssecretaris proeft eerste zeewieroogst uit de Noordzee

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft woensdag 12 april geproefd van de eerste oogst van de zeewierproefboerderij voor de kust van Scheveningen. In de haven van Scheveningen gaf hij daarmee het startschot voor het innovatieprogramma ‘Seaweed for Food and Feed’, waarmee de komende jaren wordt geïnvesteerd in duurzame teelt van zeewier en het geschikt maken van zeewier voor humane consumptie en diervoeder als plantaardige eiwitbron.

[Lees hier verder]

Veel aandacht voor deltagerichte masterplannen op Waterproof-conferentie

Het planmatige werken aan de richting van dichtbevolkte rivierdelta’s met hun complexe watervraagstukken, is een bijzondere competentie van de Nederlandse watersector. De Nederlandse assistentie in het kader van de Internationale Water Ambities (IWA) van de gezamenlijke ministeries heeft in twee delta’s – de Mekong (Vietnam) en Ganges-Brahmapoetra (Bangladesh) – al geleid tot masterplannen met een nationale langetermijn waterstrategie.

[Lees hier verder]

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags , , , , | Reageren uitgeschakeld

Water security

Water desalination with graphene oxide nanoplatelets

Water security is one of the top three global risks according to the World Bank. Water is used for drinking and also for agriculture. Assuming current practises, there will be a 40% shortfall between forecast demand and water supply by 2030. So the announcement this week by a team at Manchester University in the UK that graphene can be used to remove salt from seawater (desalination) deserves our attention…

Desalination is a familiar topic for those of us who watch developments in the graphene industry. Back in 2012 a team at MIT announced they had created nano porous graphene that could filter clean water from salt water.

[Lees hier verder]

Geplaatst in Engelstalig News | Tags | Reageren uitgeschakeld

Counteract drought effects

Thousands of balls to counteract drought effects at mining sites

Chilean company Exma has come up with an innovative solution to counteract the effects of extreme heat and drought on tailing ponds, water desalination pools, process water pools, etc., at mining sites.

To prevent liquids from evaporating, Exma proposes the use of the Barrier Ball, a floating cover system for water bodies composed of plastic balls filled with… water.

Together, the polyethylene balls cover 91% of the surface they’re placed on. Subsequently, they create a barrier that decreases the heat and mass exchange between the liquid and the environment.

Barrier-ball

[Lees hier verder]

Geplaatst in Engelstalig News | Tags | Reageren uitgeschakeld

Water scarcity

Water scarcity, pollution to take shine off Latin American mining sector

Water supply concerns and pollution in Latin America will drive increasingly strict environmental regulations in the region over the coming years, which in turn will also make miners’ life more difficult, a report by BMI Research shows.

According to the analysts, in addition to raising costs for mining companies and delaying certain projects, the focus on the amount of water used by the extraction industry will heightened social pressure on firms operating in the area.

[Lees hier verder]

Geplaatst in Engelstalig News | Tags , , | Reageren uitgeschakeld

Duurzaam drinkwater wereldwijd

WaterWorX gelanceerd tijdens viering Wereldwaterdag

De Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samen wereldwijd 10 miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater in 2030. Tijdens de viering van Wereldwaterdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden tien directeuren van de drinkwaterbedrijven daarvoor het WaterWorX-programma.

Met het WaterWorX-programma geeft Nederland handen en voeten aan de toezegging om dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot sanitaire voorzieningen. Dat alles in het kader van de realisatie van de Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties.

[Lees hier verder]

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags | Reageren uitgeschakeld

‘Water wordt meer waard dan olie’

Volgens de bestuursvoorzitter van het Franse nutsbedrijf Suez is waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor bedrijven. Water kan volgens hem meer waard worden dan olie, maar kun je er ook in beleggen?

Water zal in de toekomst meer waard worden dan olie en de levering zal door de groeiende wereldbevolking, de stijgende vraag van bedrijven en de landbouw onder druk komen te staan. Dat zegt bestuursvoorzitter Jean-Louis Chaussade van Suez tegen de Financial Times.

Volgens Chaussade, wiens bedrijf deze maand akkoord ging met de aankoop van de waterdivisie van General Electric voor 3,4 miljard dollar, vormt waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor sectoren zoals chemie, farmacie, mijnbouw en energie. De baas van Suez verwacht dan ook dat water waarschijnlijk in de toekomst een waardevollere grondstof dan olie zal zijn.

In 2035 zal volgens Chaussade naar verwachting ongeveer 40 procent van de wereldbevolking in gebieden leven met waterschaarste. Bedrijven zullen daardoor gaan concurreren met mensen en de landbouw voor de levering van water.

"Overheden zeggen tegen de industrie: u kunt hier werken, maar je kunt geen water uit de grond halen", aldus Chaussade. "Bedrijven zullen moeten vertrouwen op afvalwaterrecycling of ontziltingsinstallaties om aan hun behoeften te voldoen."

[Lees hier verder]

 

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags , | Reageren uitgeschakeld

Actiam gaat voor waterneutraal

Nu klimaatneutraal beleggen inmiddels gemeengoed is geworden, is het volgens het Nederlandse beleggingshuis Actiam de hoogste tijd om ook waterneutraal te beleggen. Actiam streeft naar een waterneutrale beleggingsportefeuille in 2030. Hiervoor heeft Actiam vandaag, op Wereld Waterdag, de eerste meting van de watervoetafdruk van de eigen beleggingsportfeuille inzichtelijk gemaakt.

Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar Actiam momenteel in investeert 2.5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Üit het persbericht: "Dat is een mooie score, maar om een echt verschil voor de wereld te kunnen maken, is verbetering noodzakelijk."

[Lees hier verder]

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags | Reageren uitgeschakeld

Miljarden investering nodig

UvW: Extra investeringen en meer regie moeten miljarden aan waterschade voorkomen

 

De huidige klimaataanpak kan tot 2050 tot ruim 71 miljard euro schade leiden. Extra maatregelen en een betere samenwerking tussen het rijk, overheden, inwoners en bedrijven zijn noodzakelijk om de gevolgen van wateroverlast en langdurige droogte te beperken. Dat stelde voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen (UvW) tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart in Theater Diligentia in Den Haag.

In 2012 becijferde Deltares het schaderisico van wateroverlast en droogte als er geen maatregelen zouden worden genomen. Het onderzoeksinstituut concludeerde dat de grootste schade, 45 miljard, voor rekening komt van eigenaren van gebouwen, huizen en tuinen. Zij krijgen door droogte te maken met funderingsproblematiek. Daarna volgen schade aan infrastructuur (12 miljard), schade als gevolg van afnemende arbeidsproductiviteit (8 miljard) en schade aan openbare ruimte en groen (6 miljard).

[Lees hier verder]

 
Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags | Reageren uitgeschakeld

Wereldwaterdag

Vandaag- 22 maart 2017 – is het Wereldwaterdag. Alle tegenstellingen worden alleen maar groter in de wereld. En dat geldt ook voor water. Watertekort, Water teveel.

Zien we overal op de wereld overstromingen recentelijk in Peru, grote delen van Afrika wordt geteisterd door juist weer watertekorten.

Ik snap – als leek – niet, dat het waterbeheer op de wereld niet beter geregeld wordt. Water kon weleens het allerbelangrijkste worden wat wij we bezitten, Zolang het we het nog bezitten. Er komt een tijd dat water belangrijker zal zijn dan olie. Gaan we dan ook eindelijk pijpleidingen aanleggen voor water. Gaan gaan we dan al het zoete water opvangen en verdelen over de wereld?

Waarom laten we het smeltwater uit de bergen zo de zee inlopen? Dit is niet een project wat je als bedrijf kunt gaan oplossen zoals bij oliepijpleidingen. Je hebt niet alleen een land of meerdere landen nodig, Maar de hele werled en dus de moet deze opereartie ook onder de vlag van de VN vallen. Immers van wie is het water eigenlijk dat door de rivier stroomt, dat naar beneden valt, dat smelt.

Als we al het zoete water opvangen in bekkens, of daarnaar toe pompen, kunnen we dat weer herverdelen over plekken op de wereld waar watertekort is. Zo gezegd: een wereldwijd irrigatiesysteem. Naar mijn idee zal het ook helpen tegen de opwarming van de aarde, omdat je grond dat nu de warmte opzuigt, kunt gaan bebouwen met bossen, die de CO2 uitstoot kan opnemen en nieuwe zuurstof de lucht in kan pompen.

Is dit echt zo gek idee van een leek?

Nederland met je waterkennis: neem het voortouw!

Geplaatst in NL-Nieuws & artikelen | Tags , , , , | Reageren uitgeschakeld